(1892–1974 m.) | Biržų gimnazijos steigėjas, evangelikų reformatų parapijos kunigas, publicistas.