(1864-1943) | Lietuvos kariuomenės generolas. Carinės Rusijos kariuomenėje užsitarnavo pulkininko laipsnį. 1918 m. lapkričio mėn. vienas pirmųjų savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę ir prisidėjo prie jos formavimo. Ėjo 1-ojo pėstininkų pulko vado, vėliau – Karo mokyklos viršininko pareigas, dalyvavo Nepriklausomybės kovose.