(1890–1971 m.) | Lietuvos advokatas, spaudos darbuotojas, laikraščio “Naujoji Lietuva” redaktorius, visuomenės veikėjas, Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti Peterburge narys, politikas.