1918 m. sausis | JAV lietuvių leidinio „Tarka“ 1918 m. sausio mėn. numerio viršelis

„Tarka“ 1918 m. sausio nr. viršelis.

http://www.epaveldas.lt/