Stasys Puodžiūnas (1884-1976 m.) – Chorvedys, muzikas vargonininkas, muzikos pedagogas.