(1879–1948 m.) | Lietuvos Tarybos narys, valstybės ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras.