Antanas Šilgalis (1885–1953 m.) | Knygnešys, politinis, visuomenės veikėjas, Steigiamojo Seimo narys.